To my tworzymy klimat - część 2

Kampania informacyjno-edukacyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotycząca zanieczyszczenia powietrza oraz odnawialnych źródeł energii - część 2.