Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej
ul. Kazimierza Wielkiego 5
28-225 Szydłów

NIP 866-15-27-079
REGON 291169880
KRS: 0000057477

Konto bankowe: BS Szydłów 74 8521 0006 2001 0000 0345 0001

Prezes Zarządu: Jan Klamczyński

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu 1998 r.

Celem stowarzyszenia jest:
- Inicjowanie, pobudzanie i koordynowanie życia kulturalnego, oświatowego, artystycznego na rzecz Szydłowa i Ziemi Szydłowskiej,
- Wyrażanie opinii społeczeństwa w zakresie potrzeb kulturalno-społecznych Szydłowa i regionu wobec władz administracyjnych,
- Upowszechnianie dorobku poprzez popieranie dalszego rozwoju regionalnej kultury artystycznej oraz twórczości publicystyczno-literackiej,
- Ratowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Szydłowa,
- Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
- Inspirowanie mieszkańców do wspólnego działania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- popularyzację wiedzy i kształtowanie etyki społecznej,
- upowszechnienie wiedzy o regionie,
- organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.,
- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
- organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
- współpracę z władzami gminy,
- występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem terenowej administracji.