Trwa budowa mostu w Solcu

W znacznym stopniu zaawansowana jest realizacja zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Radnia, w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary, wraz z budową odcinka drogi nr 0032T o dł. 80 m, stanowiącego dojazd do mostu.

Umowa na wykonanie zadania, została zawarta przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ze Spółką Cywilną "Saltor" z Kielc, w dniu 28 listopada 2019 roku. Wartość robót to: 1 mln 147 tys. zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 555 tys. zł, tj. 48% wysokości kosztów. Wkład własny, w wysokości 592 tys. 310 zł, pokryły solidarnie po 50% samorządy: powiat staszowski oraz miasto i gmina Szydłów.

Poprzedni, drewniany obiekt został całkowicie rozebrany. Nowy most, o konstrukcji betonowej, posiada prostą i estetyczną formę architektoniczną. Konstrukcję nośną jednoprzęsłowego obiektu, stanowi monolityczna rama żelbetowa ze skrzydłami bocznymi, usytuowanymi równolegle do drogi. Długość mostu wynosi 14 m, szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokość 6 m. Termin oddania obiektu do użytku to 30 września br., niemniej stan zaawansowania robót pozwala przypuszczać, że inwestycja zostanie zakończona przed terminem.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
1. Prace organizacyjne i samą budowę, od instalacji ścianek szczelnych, rozpoczęto w połowie stycznia br.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
2. Zalewanie betonem jednego z zazbrojonych dwóch przyczółków.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
3. Ścianka szczelna i przyczółek po zabetonowaniu.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
4. Zaizolowana płyta przyczółka i płyta pomostu.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
5. Układanie belek typu KUJAN na tymczasowych podporach mostu.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
6. Zalewanie płyty mostu betonem.

Most Solec Stary w Gminie Szydłów
7. Wraz z płytą mostu zabetonowano także przyczółki.