Trwa budowa parku miejskiego w Szydłowie

Logotypy UE

W Szydłowie realizowane są obecnie trzy duże inwestycje w ramach rewitalizacji miasta. Jedną z nich jest budowa parku miejskiego na terenie po starej oczyszczalni ścieków.

Do tej pory nie było na planie miasta miejsca pełniącego rolę parku, gdzie mieszkańcy mogą się przespacerować alejkami i mniej lub bardziej aktywnie spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. Wkrótce ma się to zmienić. Opuszczony i zaniedbany teren po byłej oczyszczalni ścieków coraz bardziej zmienia swoje oblicze.

Zadanie pod nazwą „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” realizuje Zakład Budowlano-Montażowo-Instalacyjny „Kornex” z Moszyn. Gmina Szydłów podpisała umowę z wykonawcą w styczniu br.

– Od podpisania umowy upłynęło pół roku i widać jak przez ten okres zmienił się teren objęty inwestycją – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Zgodnie z umową, park ma zostać oddany do użytku w połowie 2022 r. To będzie świetne miejsce do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy – dodaje włodarz.

Rzeczywiście, półtorahektarowy obszar, skrywany do tej pory przez gęste chaszcze, został oczyszczony, wytyczono już aleje spacerowe, a przy ulicy Krakowskiej rośnie bryła budynku z tarasem widokowym. Widać również jak dużo wykonanych zostało prac ziemnych przy ulicy Krakowskiej i w korycie rzeczki Ciekącej. Pojawiły się już pierwsze elementy wyposażenia – urządzenia do siłowni zewnętrznej.

PW

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Budowa parku miejskiego w Szydłowie, geopark

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 1.878.987,22 zł. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.