Unieważnienie naboru

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej wszczęte dnia 9 grudnia 2021 r. z powodu ujawnionych w ogłoszeniu o naborze uchybień formalno-prawnych dotyczących wymagań niezbędnych w stosunku do kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w UMiG Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz