Uroczystość odsłonięcia pomnika AK

Logotypy

Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów
Maria Stachuczy - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość odsłonięcia pomnika
Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Szydłów

która odbędzie się w Szydłowie
w dniu 2 czerwca 2017 r.

Pomnik żołnierzy AK Szydłów

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
11.00 Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Władysława w Szydłowie w intencji Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Szydłów

PLAC OBOK STAREJ WIKARIÓWKI
12.00 Okolicznościowa rekonstrukcja historyczna

PLAC PARKINGOWY PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. WŁADYSŁAWA
12.15 Powitanie gości przez wójta gminy Szydłów Jana Klamczyńskiego
12.20 Program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie
13.00 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Szydłów
13.05 Przemówienie Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
13.15 Wystąpienia okolicznościowe

Flagorowski Czesław pseudonim „Kuna”, „Przepiórka” w okresie okupacji niemieckiej był dowódcą grupy dywersyjnej działającej w strukturach Armii Krajowej Obwód Busko Podobwód Szydłów – zginął w 1944 r. we wsi Holendry gm. Pierzchnica, zastrzelony przez wartowników oddziału partyzanckiego Obwodu AK Kielce kryptonim „Wybranieccy”.

Kowalik Dionizy został zastrzelony przez Niemców w dn. 16 czerwca 1943 r. przy próbie ucieczki. Przed śmiercią próbował ocalić konspiracyjną radiostację ukrytą w zabudowaniach Konrada Klamczyńskiego.

Kaczorowski Jan, Kaczorowski Jerzy, Kaczorowska Władysława, Kitowa Maria – rozstrzelani przez hitlerowców w nocy z 3 na 4 czerwca 1943 roku w związku z prowadzoną przez Niemców akcją pacyfikacyjną na terenie Szydłowa.

Klamczyński Konrad – rozstrzelany przez hitlerowców w dniu 14 czerwca 1943 roku w związku z uczestnictwem w ruchu oporu w Szydłowie.