Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Szydłów, świętokrzyskieUrząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

tel./fax: 41 354 51 25
tel./fax: 41 354 51 05
tel./fax: 41 354 51 30
e-mail: gmina@szydlow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 - 15:15
wtorek: 7:30 - 15:15
środa: 7:30 - 15:15
czwartek: 7:30 - 16:30
piątek: 7:30 - 15:15

Dane do faktur
Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
NIP 866-16-08-398

Regon 291010814

Konto bankowe: 09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowe, opłaty za odpady komunalne, udostępnianie danych osobowych, należności za wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, sprzedaż lokali użytkowych i wykup lokalu mieszkalnego)

Identyfikator ePUAP: Urząd Gminy Szydłów /504b6nhqk1/skrytka


Burmistrz - Andrzej Tuz, pok. 12 (tel. wew. 232)
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 - 13.00.

Sekretarz - Janusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 233)
Skarbnik - Alicja Kłonicka, pok. 7 (tel. wew. 242)

Referat Organizacyjny
Sekretarz, kierownik Referatu Organizacyjnego - Janusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 233)
Sekretariat - Ewelina Król, pok. 11 (tel. wew. 231)
Stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i spraw wojskowych - Grażyna Boś, Joanna Kostecka, pok. 15 (tel. wew. 236)
Stanowisko ds. obsługi rady - Teresa Kaniszewska, pok. 13 (tel. wew. 244)
Inspektor ds. informatyki - Mateusz Szwarc, pok. 22 (tel. wew. 246)
Fundusz sołecki, OSP, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe - Sylwester Celejowski, pok. 9 (tel. wew. 251)
Młodszy referent - Katarzyna Krzemińska, pok. 2 (tel. wew. 245)

Referat Finansowy
Skarbnik, kierownik Referatu Finansowego - Alicja Kłonicka, pok. 7 (tel. wew. 242)
Specjalista księgowa budżetowa, z-ca Skarbnika - Anna Pytowska, pok. 8 (tel. wew. 234)
Specjalista księgowa budżetowa i inwentaryzacji - Władysława Gumułczyńska, pok. 8 (tel. wew. 234)
Specjalista księgowa ds. płac i ubezpieczeń - Monika Kwiatek, pok. 8 (tel. wew. 234)
Wymiar podatków i opłat - Anna Mikuśkiewicz, pok. 13 (tel. wew. 244)
Specjalista księgowa podatkowa - Jolanta Wiecha, pok. 1 (tel. wew. 241)
Księgowość budżetowa, podatek od środków transportowych i VAT - Agata Suchojad, pok. 1 (tel. wew. 241)
Stanowisko ds. obsługi kasowej - Teresa Kaniszewska, pok. 13 (tel. wew. 244)

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik - Janusz Machnik, pok. 21 (tel. wew. 239)
Pomoc administracyjna ds. koordynowania i rozliczania projektów - Bożena Stępień, pok. 20 (tel. wew. 239)
Referent ds. inwestycji - Roksana Gozdek, Małgorzata Walkowicz, pok. 20 (tel. wew. 239)
Gospodarka przestrzenna, ochrona przyrody - Paweł Kluszczyński, pok. 23 (tel. wew. 240)

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik Referatu - Anna Suchorowska, pok. 19 (tel. wew. 238)
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna - Marta Stachowicz-Hanczke - pok. 19 (tel. wew. 238)
Gospodarka nieruchomościami - Izabela Jaros-Palmąka, pok. 23 (tel. wew. 240)
Drogownictwo i komunikacja - Michał Kaczmarczyk, pok. 22 (tel. wew. 246)
Stanowisko ds. inkasa i fakturowania - Sławomir Kręcisz, pok. 1 (tel. wew. 241)

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca kierownika USC, dowody osobiste - Agnieszka Pasternak, pok. 16 (tel. wew. 243)

Stanowiska samodzielne
Inspektor ds. promocji gminy - Piotr Walczak, pok. 2 (tel. wew. 245)

Szczegółowy zakres działania i zadania urzędu określone są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szydłów.

Jednostki organizacyjne w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie - Mariusz Misterkiewicz, pok. 18 (tel. wew. 249), Krystyna Wojterska, pok. 17 (tel. wew. 247)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie - Agnieszka Makowska, Aneta Walkowicz, Teresa Jacak, Monika Kaczorowska, Krzysztof Niedbała, Anna Banaś-Trela, Iwona Wieczorek, Katarzyna Kręcisz-Śledź, pok. 4 i 5 (tel. wew. 235 i 237)