Urząd Pocztowy w Szydłowie

Poczta Polska S.A.
Urząd Pocztowy Szydłów
ul. Szkolna 5
28-225 Szydłów

tel. 41 35 45 170