Urząd przyjmuje wnioski po gradobiciu

W ciągu ostatnich kilku lat nie było roku, żeby sadownicy z Gminy Szydłów nie zostali przykro doświadczeni przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W 2019 roku trzykrotnie wystąpiły opady gradu, a rok temu przymrozki. W tym roku przymrozków nie było ale w ubiegłą sobotę, 29 maja, przed wieczorem, nad gminą przeszła chmura gradowa.

Kule gradowe nie były tak duże jak podczas pamiętnego gradobicia w sierpniu 2019 roku ale opad był dość długi i intensywny. Według pierwszych doniesień mieszkańców, spowodował spore straty w sadach, przede wszystkim tych położonych w sołectwach Szydłów, Gacki, Mokre i Jabłonica. Nieznacznie zostały dotknięte uprawy w Brzezinach, Wolicy i Kotuszowie.

- W poniedziałek rano poinformowałem Wojewodę Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy opadów gradu – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Do 15 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy będziemy przyjmować wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków z załącznikami znajdują się na stronie UMiG pod adresem: https://www.szydlow.pl/wnioski-o-oszacowanie-szkod-grad-2021, można je także pobrać w siedzibie magistratu.

Śliwki uszkodzone przez grad
Śliwki uszkodzone przez grad.

Burmistrz ogląda drzewka po gradzie
W poniedziałek Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz naocznie sprawdzał szkody jakie wyrządziło gradobicie.

Tadeusz Graca oceniał szkody jakie spowodowało sobotnie gradobicie
Szkody w sadach oceniał jeden z szydłowskich sadowników - Tadeusz Graca.

Śliwki uszkodzone przez grad
Śliwki uszkodzone przez grad.