Utwardzono drogi w ramach funduszu sołeckiego

Na przełomie maja i czerwca br. w miejscowościach Szydłów, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Wolica, Rudki i Jabłonica prowadzone były remonty dróg wewnętrznych. Wykonawca przeprowadził korytowanie, plantowanie oraz utwardzenie na jedenastu odcinkach dróg z użyciem ponad 1600 ton kruszywa.

Łączny koszt tych prac w ramach funduszu sołeckiego Gminy Szydłów wyniósł 130.091,40 zł.

Zadanie pn. „Bieżący cząstkowy remont dróg wewnętrznych przy użyciu kruszywa” zrealizowano z budżetu Gminy Szydłów w ramach funduszu sołeckiego.

Remont drogi wewnętrznej w Rudkach
Remont drogi wewnętrznej w Rudkach. Postępy prac ogląda Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.