W poniedziałek mija termin rekrutacji do przedszkoli

Przypominam, że wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są do 18.03.2019 r.

Druki wniosków udostępniają i wnioski przyjmują dyrektorzy: Publicznego Przedszkola w Szydłowie i Punktu Przedszkolnego "Kraina uśmiechu" w Solcu i w Potoku.

Jednocześnie informuję, że kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów zostają niezmienione tj. zgodne z Uchwałą nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28.03.2017 roku.