Warsztaty i konferencja w ramach projektu SmykoŚwiaty

Logotypy

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
we współpracy z:
Staszowskim Ośrodkiem Kultury
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie
Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

zapraszają do udziału w warsztatach oraz konferencji w ramach projektu SmykoŚwiaty w dniach 17-20.10.2017 r.
w Staszowskim Ośrodku Kultury

„Jak pokazywać dziecku świat, aby było wrażliwe i twórcze?”

SmykoŚwiaty to projekt, którego celem jest włączanie najmłodszych dzieci (w w. 1-5 lat) do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i stymulowanie ich rozwoju poprzez udział w działaniach twórczych.

Ideą wydarzenia jest również zwrócenie uwagi grupy dorosłych: rodziców, pedagogów, wychowawców, na to, jak kolosalny wpływ na dalszy rozwój malutkich dzieci może mieć ich uczestnictwo w kulturze.

Zapraszamy pracowników oświaty i kultury, rodziców oraz te osoby, które zainteresowane są sztuką i jej oddziaływaniem na rozwój dziecka oraz rozwijaniem umiejętności pracy artystycznej z dziećmi.

Harmonogram spotkań

Warsztaty 17-20.10.2017 r. Staszowski Ośrodek Kultury

I. „Muzyka przez zabawę” – 17.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
II. „Ciekawe triki plastyki” – 18.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
III. „Dzieci tańczące” – 19.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
IV. „Sztuka inspiruje” – 20.10.2017 r. – godz. 12.30 Staszowski Ośrodek Kultury

Konferencja 20.10.2017 r., godz. 14.30 – 17.30 Staszowski Ośrodek Kultury

• Justyna Kowalczyk „Kim są najnaje? Jakie światy budują dzieci i jakim językiem w nich się porozumiewają? – prezentacja doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu SmykoŚwiaty.”

• Krzysztof Laskowski „Rola aktywności muzycznej dziecka. Edukacja muzyczna w pracy z dziećmi najmłodszymi.

• Anna Szary „Sztuka inspiruje - prezentacja dobrych praktyk wykorzystujących sztukę w edukacji elementarnej na podstawie wystaw skierowanych do dzieci.

• Monika Kiwak „Spektakle dla dzieci do trzeciego roku życia. Perspektywa pedagoga tańca.”

• Anna Szemraj „Twórcza i autentyczna ekspresja – o sztuce dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

• Weronika Idzikowska „Po co dzieciom edukacja kulturowa?” – panel dyskusyjny.

Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gck@szydlow.pl

W sprawie pytań prosimy o kontakt:
Justyna Kowalczyk
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
tel.: 15 864 37 59

Maria Stachuczy
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
tel.: 41 354 53 13

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej
SmykoŚwiaty to działanie, które zostało przygotowane przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w ramach projektu Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej i jest finansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego.