Ważne spotkanie!

KolektoryW dniu 8 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego projektu Gmin Szydłów i Raków pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

Na spotkanie przybyła Pani Alina Siwonia - Wójt Gminy Raków, przewodniczący Rady Gminy Raków - Pan Jerzy Kazimierz Nowak, Wójt Gminy Szydłów, Przewodniczący Rady Gminy Szydłów i sołtysi oraz zaproszeni mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w w/w projekcie, jednak nie podpisali umowy. Pomimo informacji, że spotkanie zostało zorganizowane na prośbę władz samorządowych Gminy Raków, zainteresowanie mieszkańców było małe, przybyło zaledwie 5 osób, z czego jedna zdecydowała się podpisać umowę.

W 2017 roku na prośbę Wójta Gminy Szydłów, Gmina Raków wybrała naszą Gminę jako partnera. Wniosek znalazł się na szóstym miejscu wśród 22 gmin, które dostały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Raków zgłosiła 227 instalacji i w pełni wywiązała się z zadania. W naszej Gminie musimy znaleźć około 30 osób gotowych wziąć udział w projekcie. W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Szydłów o ponowne przemyślenie decyzji rezygnacji z projektu oraz zapraszamy nowe osoby chętne do wzięcia udziału w przedsięwzięciu OZE.

W przypadku nie podpisania umów na wnioskowaną liczbę instalacji (199), realizacja planowanego projektu będzie niemożliwa, zarówno na terenie Gminy Szydłów jak i Raków.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński