Wkrótce remont architektonicznego symbolu Szydłowa

W najbliższych dniach rozpocznie się remont Bramy Krakowskiej – architektonicznego symbolu Szydłowa. Gmina Szydłów pozyskała na ten cel 17 tys. zł od Województwa Świętokrzyskiego.

Wniosek o dotację z budżetu Województwa Świętokrzyskiego został złożony przez Gminę Szydłów na początku marca br. Ogółem złożono 47 wniosków, z czego 22 otrzymało dofinansowanie. Dotacja celowa została przyznana uchwałą Nr XXII/282/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Brama Krakowska jest architektonicznym symbolem Szydłowa i jednym z najcenniejszych zabytków architektury obronnej w południowo-wschodniej Polsce. Powstała w XIV w. jako element fortyfikacji miejskich. W XVI w. górne kondygnacje przerobiono na styl renesansowy, co nadało jej bardzo charakterystycznego wyglądu, niespotykanego nigdzie indziej w Polsce.

Drgania powodowane przez ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających ulicą Kielecką spowodowały liczne spękania i odspojenia w licu bramy. Gmina podjęła działania ratownicze – w grudniu ub. roku sporządzona została dokumentacja konserwatorsko-budowlana, na którą pozyskano pieniądze od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W marcu złożono wnioski o dotacje na prace budowlane.

Brama Krakowska przed remontem 2020

Dotacja od Województwa Świętokrzyskiego pozwoli na prace budowlane przy zabytku. Harmonogram robót przewiduje oczyszczenie elewacji, skucie popękanej zaprawy, uzupełnienie ubytków ścian poprzez przemurowanie, klinowanie oraz uszczelnienie zaprawy, a także spoinowanie muru w miejscach dokonywania naprawy. Prace mają na celu powstrzymanie postępującej destrukcji i utrzymanie zabytku w dobrym stanie technicznym.

Prace rozpoczną się na początku października br. Koszt naprawy wynosić będzie ok. 25 tys. zł netto, z czego 17 tys. zł pochodzić będzie z dotacji, a reszta z budżetu miasta. Wykonawcą będzie Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z Daleszyc.

RG, PW

Woj. ŚwiętokrzyskieRemont Bramy Krakowskiej w Szydłowie – Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.