Wybory uzupełniające 2018

Informacje na temat wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089). Pomocnicze wzory zawiadomień i innych dokumentów dotyczących utworzenia komitetów wyborczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach - http://kielce.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów.