Wybrano nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP

W dniu 21 listopada br. w remizie OSP Szydłów odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szydłowie, na którym dokonano wyboru nowych władz strażackich na okres kadencji 2021-2026.

Władze ukonstytuowały się w następujący sposób:
Andrzej Tuz – Prezes
Piotr Skuza – Wiceprezes
Daniel Buszko – Wiceprezes
Łukasz Gondek – Sekretarz
Tadeusz Kręcisz – Skarbnik
Marcin Paździoch – Komendant Gminny
Tomasz Dybus – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu: Kazimierz Boś, Stanisław Wojterski, Piotr Boś, Kazimierz Wójcik, Stanisław Pitek, Józef Niedźwiecki, Łukasz Zawierucha, Stanisław Samiec, Paweł Zawada, Damian Karwata, Dawid Sobiegraj, Wiesław Wawszczyk, Sylwester Celejowski, Renata Syguła.

Zarząd Gminny OSP
Pamiątkowe zdjęcie delegatów zjazdu.

Ustępujący zarząd na czele z prezesem (prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie w latach 2016-2021) Janem Klamczyńskim otrzymał jednogłośne absolutorium. Na zakończenie zebrania serdeczne gratulacje wyboru nowemu zarządowi i podziękowania staremu zarządowi za pracę złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Wiesław Woszczyna. Po zebraniu druhowie zostali zaproszeni przez Burmistrza na uroczysty obiad.

Sylwester Celejowski