Wyjazd studyjny dla przedsiębiorców

Wyjazd studyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców na Słowację, który odbędzie się w dniach 10-13.10.2019 r. w ramach projektu współpracy pn. “Kreator Przedsiębiorczości”.

Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy, między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie.

Liczba uczestników jest ograniczona - 10 osób (Jedną firmę reprezentować może maksymalnie jedna osoba).

Kwalifikacja uczestników wyjazdu studyjnego odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego

O kolejności zakwalifikowania się do wyjazdu decydować będzie:

  • uczestnictwo w dotychczasowych szkoleniach w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”
  • pozyskanie dofinansowania na otwarcie lub rozwój działalności za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”
  • okres działalności podmiotu nie dłuższy niż 3 lata
  • kolejność złożenia formularza

Szczegóły na stronie internetowej "Białe Ługi".