Wykaz nieruchomości do użyczenia / dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do użyczenia lub dzierżawy, zgodnie z treścią wykazu - tabela w linku poniżej.

Wykaz nieruchomości