Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R.

Wójt Gminy Szydłów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony.

Treść wykazu w linku poniżej.