Wyniki otwartego konkursu ofert 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Zad. 1. Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • Oferta nr 1: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Jak stać się historykiem? W poszukiwaniu naszych korzeni”. Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł
  • Oferta nr 2: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: „Organizacja III Turnieju Łuczniczego o Sakiewkę Zbója Szydło w dn. 21-22.07.2018 jako imprezy towarzyszącej przy XX Turnieju Rycerskim w Szydłowie oraz promocja Gminy Szydłów poprzez uczestnictwo grupy rekonstrukcyjnej Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów w imprezach historycznych na terenie kraju oraz poza granicami RP”. Kwota przyznanej dotacji: 3.600,00 zł
  • Oferta nr 3: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „100-lecie odzyskania niepodległości w Szydłowie”. Kwota przyznanej dotacji: 6.600,00 zł
  • Oferta nr 4: Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Jubileusze na Jakubowym Szlaku”. Kwota przyznanej dotacji: 4.200,00 zł

Zad. 2. Promocja patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży z gminy Szydłów poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów wędrownych, uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych

  • Oferta nr 1: Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Opatowska 34, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży z Gminy Szydłów poprzez udział w działaniach organizacji strzeleckiej w 2018 r.”. Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł

Zad. 3. Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert

  • Oferta nr 1: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa, Sielec 27, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”. Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Szydłów z dn. 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2018 roku.