Wyniki otwartego konkursu ofert 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Zadanie 1: „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

 • Oferta nr 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach i Mokrem, Gacki 29, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Bal karnawałowy dla dzieci i dorosłych w Gackach”.
  Dotacja: 3.500,00 zł
 • Oferta nr 2. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Wskrzeszamy przeszłość w Szydłowie”.
  Dotacja: 6.000,00 zł
 • Oferta nr 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Brzeziny 73, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Jak drogie są wspomnienia…? Pamięci Władysławy Wiwatowskiej.”
  Dotacja: 6.260,00 zł
 • Oferta nr 4. Koło Gospodyń Wiejskich Solecczanki, Solec 106, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania „Magia okresu świątecznego.”
  Dotacja: 4.000,00 zł
 • Oferta nr 5. Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Rok Jubileuszowy na Jakubowym Szlaku”.
  Dotacja: 5.440,00 zł
 • Oferta nr 6. Stowarzyszenie „Lepiej dla Wsi”, Korytnica 88, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Rozkręcamy i upiększamy naszą wieś!”
  Dotacja: 4.800,00 zł
 • Oferta nr 7. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 28-225 Szydłów.
  Tytuł zadania: „Ogólnopolski Plener Malarski 2021”.
  Dotacja: 0,00 zł
 • Oferta nr 8. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”, ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Tytuł zadania: „Nasze zabytki inaczej!”
  Dotacja: 0,00 zł

Zadanie 2: „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.”

 • Oferta nr 1. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek.
  Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”.
  Dotacja: 6.000,00 zł

Zadanie 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.”

 • Oferta nr 1. Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
  Tytuł zadania: „GKS Szydłów reaktywacja 2021”.
  Dotacja: 15.000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych w 2021 roku