X edycja „Przyjaciół” i „Pasjonatów” Szydłowa

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyła się 10. edycja wręczenia Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”. Przed imprezą podpisano pre-umowę na rewitalizację Szydłowa.

Uroczystość odbyła się w kościele pw. Wszystkich Świętych. Pierwszym punktem programu było podpisanie pre-umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Szydłów na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Warto przypomnieć, że Gmina Szydłów otrzymała za ten projekt najwyższą punktację spośród wszystkich gmin aplikujących o środki w tym działaniu. Ze strony województwa umowę podpisał Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, ze strony gminy – Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów i Skarbnik Alicja Kłonicka.

Po wystąpieniu marszałka Marka Szczepanika, Jan Klamczyński przedstawił ideę honorowania osób zasłużonych dla Gminy Szydłów i podsumował mijające dziesięć edycji wręczania nagród. Następnie prof. Adam Massalski poinformował o posiedzeniu Kapituły, której przewodniczy od przeszło dekady.

Prowadząca imprezę Maria Stachuczy – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie przedstawiła poszczególnych kandydatów do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny”. W tym roku do nagrody tej nominowani zostali: Dorota Banaś – nauczycielka jęz. polskiego ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Jolanta Jopkiewicz – sołtys Potoka Rządowego, Ks. Edward Szymczyk – proboszcz Parafii Potok.

Program artystyczny w wykonaniu urodzonego w Szydłowie aktora Stanisława Wojciecha Malca i znakomitej piosenkarki Joanny Rawik przy akompaniamencie kompozytorki Marii Holka, wywołał entuzjastyczne reakcje publiczności.

Po pierwszej części programu artystycznego, prof. A. Massalski ogłosił, że tegorocznym zwycięzcą w kategorii „Pasjonat Małej Ojczyzny” został ks. Edward Szymczyk. Nagrodę w imieniu laureata odebrał ks. Ryszard Piwowarczyk. Kwiaty, dyplomy i upominki wręczali: prof. Adam Massalski, starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt Jan Klamczyński, przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Jastrząb.

Następnie na krzesłach dla nominowanych zasiedli: Alicja Kłonicka – skarbnik Gminy Szydłów, Tomasz Olszacki – archeolog, badacz zabytków Szydłowa, Stanisław Ptak – przedsiębiorca ("Subor" Staszów), po czym odbyła się druga część programu artystycznego.

Gdy ucichły żywiołowe brawa po występie Joanny Rawik, Marii Holki i Wojciecha Malca, ogłoszono zwycięzcę kategorii „Przyjaciel Szydłowa”. Wyróżnienie to powędrowało do Ewy i Stanisława Ptak –założycieli firmy „Subor” ze Staszowa.

Gala zakończyła się wspólnym zdjęciem laureatów, nominowanych, artystów i organizatorów uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak

Ks. Edward Szymczyk - Pasjonat Małej Ojczyzny 2018
Ks. Edward Szymczyk jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku już 29 lat. Przez ten okres dał się poznać jako dobry kapłan, gospodarz i człowiek o wielkim sercu, któremu zależy na rozwoju małej ojczyzny jaką jest parafia Potok. Z jego inicjatywy przeprowadzono bardzo wiele prac przy budynkach parafialnych. Wyremontował zrujnowany budynek plebanii, dbał przez cały okres posługi kapłańskiej o potocką świątynię czego przykładem jest chociażby pozyskanie w 2014 r. około 300 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont więźby dachowej kościoła. Pozyskał też wiele środków od firm prywatnych na modernizację budynków parafialnych. Zadbał o odnowienie zabytkowego, starego cmentarza w centrum miejscowości. Słynne są w Potoku coroczne odpusty 15 sierpnia, na które ks. Edward zaprasza wielu artystów i wykonawców dzięki czemu Potok odwiedzany jest wtedy przez tłumy ludzi. Do zasług nominowanego dodać należy 20-letnią pracę w szkole w Potoku, gdzie uczył tamtejsze dzieci religii

Ewa i Stanisław Ptak - Przyjaciel Szydłowa 2018
Państwo Ewa i Stanisław Ptak założyli w 1990 r. Zakład Konfekcji Odzieży w Wiązownicy Małej, przekształcony później w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SUBOR Zakład Pracy Chronionej w Staszowie. Firma dynamicznie się rozwijała, dzięki znakomitym umiejętnościom menadżerskim jej właścicieli i do dzisiaj znakomicie funkcjonuje będąc znaczącym zakładem pracy na gospodarczej mapie powiatu staszowskiego. Przez cały okres swojej działalności firma otrzymywała wiele nagród i wyróżnień, nie tylko gospodarczych ale także za bezpieczeństwo pracy oraz szczególną wrażliwość społeczną. Także Szydłów doświadczał tej wrażliwości i zrozumienia dla inicjatyw, które się tutaj odbywają. Właściciele „Suboru”: Państwo Ewa i Stanisław Ptak a także ich syn Marcin Ptak, obecny prezes firmy, od wielu lat wspierają finansowo sztandarowe imprezy promocyjne w gminie: „Turniej rycerski”, „Święto Śliwki” oraz „Uliczne Biegi Sylwestrowe”. Dzięki m.in. takiemu wsparciu przedsięwzięcia te stoją na wysokim poziomie organizacyjnym.