XIV konkurs "Szydłów - polskie Carcassonne"

W deszczową sobotę 17 maja 2014 roku do szydłowskiego gimnazjum zjechało dwunastu uczniów trzech szkół podstawowych i piętnastu uczniów czterech gimnazjów, z trzech powiatów: staszowskiego, kieleckiego i buskiego, aby stanąć w szranki w XIV Konkursie „Szydłów – polskie Carcassonne”.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa w Gnojnie: Norbert Pasternak, Natalia Fitowska, Natalia Pasternak, nauczyciel opiekun – p. Barbara Markowska; Szkoła Podstawowa w Rakowie: Katarzyna Staniszewska, Julia Nawrocka, Paulina Wójcik, nauczyciel opiekun – p. Jerzy Malisiewicz; Szkoła Podstawowa w Szydłowie (dwie drużyny) druż.I: Aleksandra Gniewkiewicz, Magdalena Trelińska, Paulina Zarzycka, druż.II: Wiktoria Kilijanek, Martyna Zarzycka, Weronika Kucharska, nauczyciel opiekun – p. Emilia Gałązka; Gimnazjum w Gnojnie: Paulina Segda, Dominika Stawecka, Karolina Pałys, nauczyciel opiekun – p. Justyna Fronczek; Gimnazjum w Jarosławicach: Patryk Bławat, Anita Buczyńska, Natasza Kałczuga, nauczyciel opiekun – p. Zofia Kańska; Gimnazjum w Rakowie: Marta Piotrowicz, Agata Haba, Kamila Rogozińska, nauczyciel opiekun – p. Jerzy Malisiewicz; Gimnazjum w Szydłowie (dwie drużyny) druż.I: Magdalena Biskupska, Anna Zmorek, Ola Fit, druż.II: Katarzyna Jopkiewicz, Weronika Wawszczyk, Katarzyna Kuranda, nauczyciel opiekun – p. Barbara Rak.

Otwarcia konkursu dokonała dyrektor gimnazjum – pani Dorota Kowalczewska – Spetel wraz z Romanem Baronem – przewodniczącym komitetu organizacyjnego konkursu.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach; szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszej części zmagali się z pytaniami pisemnymi a w drugiej – odpowiadali, w trzech turach, na wybrane przez siebie pytania za 3, 6, lub 10 punktów. Komisja konkursowa, w składzie: pani Iwona Baran – kierownik szydłowskiej biblioteki a zarazem autorka testu pisemnego konkursu i znaczącej części pytań ustnych, pani Urszula Skotnicka oraz Roman Baron, zatwierdziła klasyfikację końcową.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Szydłowie (druż. I), II miejsce - Szkoła Podstawowa w Gnojnie, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Szydłowie (druż. II). W kategorii gimnazjów I miejsce zajęło Gimnazjum w Jarosławicach, II miejsce – Gimnazjum w Rakowie, III miejsce – Gimnazjum w Szydłowie (druż. I).
Aktu wręczenia dyplomów dokonał, sprawujący patronat nad konkursem, wójt gminy Szydłów – pan Jan Klamczyński a podziękowania dla opiekunów konkursu wręczyła kierownik biblioteki w Szydłowie – pani Iwona Baran. Roman Baron wręczył podziękowania współorganizatorom konkursu pani Annie Baron i pani Urszuli Skotnickiej.
- A co z nagrodami? - Czyżby o nich zapomniano? – Oczywiście nie.

Ufundowane przez sponsorów, Radę Gminy Szydłów, wicestarostę staszowskiego – pana Michała Skotnickiego, Gminne Centrum Kultury w Szydłowie oraz pana Jana Marcina Popiela z Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, nagrody uczniowie sami sobie pobrali; największy wybór miały drużyny, które zdobyły najwyższe ilości punktów.
Pan Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów w wystąpieniu końcowym pogratulował uczniom osiągniętych wyników oraz podziękował organizatorom i opiekunom tego świetnego wydarzenia. Natomiast Roman Baron podziękował wszystkim wymienionym sponsorom, a szczególnie samorządowi gminy Szydłów, za coroczne wspieranie imprezy, po czym przekazał pozdrowienia i gratulacje od wicestarosty staszowskiego – Michała Skotnickiego dla wszystkich uczestników konkursu. Na koniec zrobiono sobie wspólne „rodzinne” zdjęcie i korzystając z chwilowo bezdeszczowej pogody udano się do domu.

Tekst: R. Baron
Foto: S. Celejowski, B. Cecot, B. Kuca