Zajęcia plastyczne, rycerskie i tańca dawnego

Koło plastyczne uczniów Szkoły Podstawowej spotykać się będzie we wtorki o godzinie 13:10 (zajęcia w budynku szkoły).

Pierwsze zajęcia rycerskie, szermierki i tańca dawnego dla uczniów Szkoły Podstawowej odbędą się w piątek 6 października w Piwnicach Kazimierzowskich. Uczniów klas I-III zapraszamy o godzinie 12:20, uczniów klas IV-VII zapraszamy o godzinie 15:00.

GCK