Zakończono generalny remont sali gimnastycznej

Flaga i godło RP

Dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”, którą Gmina Szydłów realizowała w Szkole Podstawowej w Szydłowie. Modernizacja kosztowała 1,2 mln zł, a połowa tej kwoty pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Prace modernizacyjne od października 2020 r. do końca lutego 2021 r. prowadziła Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska-Zdroju. Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego i montaż nowego dachu wraz z pokryciem, rozbiórkę i wykonanie posadzki sali gimnastycznej z parkietu, wykonanie instalacji odgromowej i systemu przeciwoblodzeniowego dachu, przebudowę sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, montaż stolarki wewnętrznej z parapetami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia, uzupełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii oraz demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

W dn. 2 marca br. dokonano odbioru prac w których uczestniczył Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów wraz z pracownikami Urzędu Miasta, Robert Pietryka ze Spółdzielni Rzemieślniczej i Krystyna Żmuda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.224.979.67 zł, z czego 619.716,00 zł pokryła dotacja rządowa z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dzięki realizacji tej inwestycji znacznie polepszyły się warunki nauczania w szkole, a to dopiero pierwszy etap prac modernizacyjnych. W tym roku planowana jest termomodernizacja budynku, której koszt szacowany jest na 2,1 mln zł. Gmina podpisała w lipcu ub.r. pre-umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Odbiór sali gimnastycznej 1
Odbiór inwestycji w dn. 2 marca 2021 r. Od lewej: Janusz Machnik - kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Robert Pietryka ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Busku-Zdroju, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Odbiór sali gimnastycznej 2
Odbiór inwestycji w dn. 2 marca 2021 r. Od lewej: Małgorzata Walkowicz (UMiG), Roksana Gozdek (UMiG), Janusz Machnik - kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Robert Pietryka ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Busku-Zdroju, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Odbiór sali gimnastycznej 3
Zakres prac obejmował m.in. przebudowę sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.