Zakończono termomodernizację szkoły w Szydłowie

FE PL WŚ UE

Pod koniec sierpnia 2022 r. zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja kosztowała ponad 2,1 mln zł i w 95% została sfinansowana z funduszy zewnętrznych.

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” to jedna z największych inwestycji samorządu obecnej kadencji. W 85% została sfinansowana z funduszy unijnych, w 10% z krajowych, a pozostałe 5% wyłożył samorząd Gminy Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowę z Wykonawcą – Romanem Olszowy, właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kosowach (woj. Podkarpackie) w dn. 28 października. Roboty prowadzono przez 10 miesięcy, tak, aby dzieci mogły rozpocząć naukę w zmodernizowanym budynku z początkiem roku szkolnego 2022/23.

Zakres robót obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO i ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wewnętrznej instalacji gazowej, wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy ścianach, wymianę pokrycia, obróbek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniami oraz inne prace objęte projektem.

W dn. 28 sierpnia miał miejsce odbiór zmodernizowanego budynku w którym wzięli udział pracownicy UMiG na czele z Andrzejem Tuzem - Burmistrzem Miasta i Gminy Szydłów, Krystyna Żmuda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie oraz przedstawiciele wykonawcy.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 188 756,26 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 367 199,42 PLN, w tym:

- dofinansowanie ze środków UE EFRR (85%): 1 162 119,51 PLN,

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa (10%): 136 719,94 PLN,

- wkład własny gminy (5%): 68 359,97 PLN.

Dodatkowo na realizację Projektu Gmina Szydłów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie: 550 000,00 PLN.

UMiG w Szydłowie

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji

Odbiór SP w Szydłowie po modernizacji