Zakup nowości wydawniczych do biblioteki

Logotypy

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2020 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie ponownie przyznano środki finansowe w kwocie 6 000 zł. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie przeznaczona na zakup różnorodnych publikacji, które wzbogacą księgozbiór placówki.

MGBP w Szydłowie