Zamek

Zwiedzaj zamekBudynek zamku królewskiego znajduje się w obrębie murów miejskich w północno-zachodniej części miasta. Przed wybudowaniem zamku w XIV w. istniał w Szydłowie zapewne dwór książęcy, co sugeruje pobyt w Szydłowie w 1255 r. Bolesława Wstydliwego wraz ze swym dworem. Reliktów tego grodu należy jednak poszukiwać na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościółek Wszystkich Świętych.

Zamek średniowieczny wybudowano z miejscowego wapienia na rzucie wydłużonego wieloboku o wymiarach około 60 x 110 m. Kompleks składał się z dwóch członów: północnego - pełniącego funkcje administracyjne i południowego - rezydencji królewskiej. Rezydencja wzniesiona została na planie prostokąta o wymiarach 13 x 35 m. Budynek ten miał dwie izby w przyziemiu i dwie kondygnacje z dobudowanym od południa ryzalitem, pełniącym prawdopodobnie funkcje kaplicy. Całość przykryta była zapewne dachem dwuspadowym.

Część administracyjna zamku miała wymiary 15,5 x 35,5 m. Budynek był dwukondygnacyjny, z trzema izbami w przyziemiu, co odkryto podczas prac archeologicznych w 1999 r. Obecnie na fundamentach budynku północnego znajduje się sala gimnastyczna szkoły. Budynek administracyjny był wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego, zaś siedziba królewska powstała nieco później - zapewne z inicjatywy Ludwika Węgierskiego.

Już w XV w. zamek przestał pełnić funkcję rezydencjalną. Później, wielokrotnie palony i odbudowywany, zaczął systematycznie popadać w ruinę. W latach 1945-1947 budynek zwieńczono krenelażem, który nigdy wcześniej nie istniał. Od lat 40-tych XX wieku przy budynku nie prowadzono żadnych prac budowlanych czy rekonstrukcyjnych.

Więcej na temat najnowszych teorii dotyczących budowy i historii zabytku można przeczytać w Kurierze Ziemi Szydłowskiej - Nr 46 i 47 oraz tutaj: Archeolodzy znów badają szydłowski zamek.

Zamek w Szydłowie
Zamek w Szydłowie. Fot. P. Walczak