Zapisy do Punktu Przedszkolnego w Szydłowie

Zapraszamy rodziców do wstępnych zapisów dzieci w wieku 3-4 lata do planowanego, nowo utworzonego Punktu Przedszkolnego, który mieścić się będzie w byłym budynku gimnazjum w Szydłowie. Uwaga! Przedszkole będzie czynne co najmniej 8 godzin dziennie!

Nabór ma charakter wstępny, nie gwarantujący miejsca w Punkcie Przedszkolnym.

Planujemy utworzenie jednej grupy - 22 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata, zamieszkałych na terenie gminy Szydłów, z wyłączeniem zamieszkałych w mieście Szydłów. Finansowanie miejsc przedszkolnych kierowane jest tylko do obszarów wiejskich.

Nabór trwa od 01.08.2019 do 23.08.2019 - wymaganą kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

Przedszkole będzie bezpłatne, w ramach zadań zapewniamy:
- bezpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad);
- bezpłatna wyprawka plastyczna ;
- bezpłatny pobyt i udział w zajęciach realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych:
a) Zajęcia logopedyczne
b) Zajęcia z psychologiem
c) Zajęcia z języka angielskiego
d) Zajęcia rytmiki – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
f) Zajęcia z religii/etyki