Zapraszamy na recytację "Pana Tadeusza"

Czytanie Pana Tadeusza w Szydłowie