Zapraszamy zespoły ze Świętokrzyskiego do Szydłowa

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie do 15 września przyjmuje zgłoszenia do II Świętokrzyskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Impreza odbędzie się 25 września w nowym parku miejskim.

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły folklorystyczne, ludowe, pieśni, działające w świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą kart zgłoszenia, które należy dostarczyć pocztą lub mailem do 15 września br. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Dla każdego zespołu organizatorzy zapewniają napoje oraz ciepły poczęstunek. Pięć najlepszych zespołów otrzyma nagrody finansowe, odpowiednio w wysokości 800, 700, 600, 500 i 400 zł. Każdy zespół otrzyma okolicznościowy upominek, statuetkę oraz dyplom.

Park miejski w Szydłowie 2022
Park miejski w Szydłowie.

- Impreza będzie wyjątkowa, ze względu na to, że będzie to pierwsze wydarzenie zorganizowane w nowym parku miejskim – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Przy tej okazji nastąpi oficjalne otwarcie parku.

Program imprezy skupiał się będzie na występach poszczególnych zespołów, ale nie zabraknie także innych atrakcji.

- Przeprowadzimy konkurs dla lokalnych kół gospodyń wiejskich o Puchar Złotej Śliwki – mówi Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Maria Stachuczy. – Już zgłosiła się większość kół z naszej gminy, które na imprezie będą miały atrakcyjne stoiska z lokalnymi smakołykami.

Podczas imprezy przewidziano również atrakcje dla dzieci. Pierwszy przegląd folklorystyczny odbył się w Szydłowie w 2019 r. Tegoroczną edycję patronatem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Starosta Staszowski.

Folklor w Szydłowie 2019
Finaliści I Świętokrzyskiego Przeglądu Folkloru, Szydłów 2019