Zaproszenie na konferencję inaugurującą

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na konferencję rozpoczynającą proces związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, która odbędzie się w dniu 17 października 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji, jej uwarunkowań formalno-prawnych, źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz przykładów dobrych praktyk.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy