Zaproszenie na LVII sesję Rady Gminy Szydłów

Zapraszam na LVII sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie w dniu 11 listopada 2018 r. (niedziela). Początek obrad sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w trakcie kadencji.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Za zakończeniu sesji Rady Gminy zapraszam do udziału w obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości, które rozpoczną się mszą świętą w Kościele Świętego Władysława w Szydłowie o godzinie 9.30.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Jastrząb