Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Herb Gminy Szydłów

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów.

Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, przebiegu konsultacji społecznych oraz debatę, podczas której będzie możliwość przedstawienia i zebrania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy