Zaproszenie na spotkanie w sprawie GPRGSz 2016-2023

Wójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 4 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

  • godz. 13:00 – warsztaty dla przedstawicieli partnerów projektów rewitalizacyjnych;
  • godz. 15:00 – spotkanie informacyjno-warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (sołectwa Szydłów, Gacki i Grabki Duże).

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące:

  • procesu rewitalizacji;
  • przykładów dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą;
  • źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych;
  • partnerstw zewnętrznych przy montażu i realizacji projektu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy