Zarząd Gminny OSP w Szydłowie

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowie (kadencja 2016 - 2020)
Marcin Paździoch – komendant gminny (od grudnia 2018 r.)
Jan Klamczyński – prezes zarządu
Michał Skotnicki – wiceprezes
Stanisław Wojterski – wiceprezes
Łukasz Gondek – sekretarz
Tadeusz Kręcisz – skarbnik
Stanisław Góra – członek prezydium
Członkowie Zarządu: Robert Pitek, Zbigniew Klusek, Andrzej Zapart, Wiesław Gondek, Józef Niedźwiecki, Krzysztof Kogut, Piotr Boś, Piotr Skuza, Leszek Wójcik, Tadeusz Gąsiorek, Ryszard Sadłocha, Tadeusz Misterkiewicz.
Janusz Juszczak – wiceprezes (komendant gminny) - zm. 01.12.2017

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowie (kadencja 2011 - 2015)
Jan Klamczyński – Osówka – prezes
Janusz Juszczak – Kotuszów – komendant gminny, wiceprezes
Stanisław Wojterski – Szydłów – wiceprezes
Tadeusz Misterkiewicz – Wola – skarbnik
Stanisław Molisak – Gacki – sekretarz
Michał Skotnicki – Szydłów – członek prezydium
Jerzy Szlompek – Potok – członek prezydium
Stanisław Fit – Solec
Tadeusz Gąsiorek – Korytnica
Wiesław Gondek – Jabłonica
Stanisław Góra – Gacki
Adam Nowak – Kotuszów
Ryszard Sadłocha – Rudki
Leszek Wójcik – Grabki
Kazimierz Zarzycki – Szydłów