Zasady gospodarki śmieciowej w naszej gminie

Szanowni Państwo, w celu wyjaśnienia problemów związanych z segregacją odpadów w naszej gminie zamieszczamy praktyczne informacje w związku ze zmienionymi od 1 lipca 2013 r. zasadami gospodarki śmieciowej.

Odpady komunalne czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych przez firmę P.H.U Zieliński, Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.

Odpady będą odbierane w sposób selektywny i zmieszany.

SELEKTYWNY

Polega na wydzieleniu poszczególnych frakcji odpadów:

FRAKCJA SUCHA

Gromadzona jest w dostarczonych nieodpłatnie workach.

Do tych worków wrzucamy:

PAPIER ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony, pudełka, worki papierowe, katalogi, foldery, tekturowe opakowania po jajkach, kartony po mleku i napojach itp.,

METAL – opakowania z aluminium i żelaza, np. puszki po napojach, konserwach i sokach, drobny złom żelazny itp.

TWORZYWA SZTUCZNE – opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki PET, opakowania po jogurtach, margarynach, folie, torebki, butelki po chemii gospodarczej itp.

OPAKOWANIA SZKLANE – białe i kolorowe butelki, słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po perfumach i innych kosmetykach itp.

Odpady frakcji suchej muszą być opróżnione z produktu, bez zakrętek (odkręcamy opakowanie), starać się nie tłuc szkła - mogą być z etykietami. Butelki plastikowe, kartony i inne tworzywa sztuczne zaleca się zgnieść przed wrzuceniem do worka/pojemnika dla zmniejszenia objętości (zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość i ułatwiają pracę w sortowni).

Do frakcji suchej nie wrzucamy:
Artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, maszynek do golenia itp.), worków po nawozach i cemencie, i innych materiałach budowlanych, opakowań po środkach ochrony roślin, strzykawek i innych artykułów medycznych, opakowań po lekach, farbach i lakierach, plastikowych wiader po farbach i lakierach, puszek po malowaniu i innych odpadów niebezpiecznych, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, zniczy, kineskopów, żarówek

FRAKCJA MOKRA
Odpady tej frakcji (odpady biodegradowalne) osoby które zadeklarowały i posiadają kompostownik gromadzą na swojej nieruchomości, natomiast osoby, które nie posiadają kompostownika wrzucają do pojemnika plastikowego wraz z odpadami komunalnymi pozostałymi po segregacji czyli z odpadami higienicznymi oraz tymi których nie można zakwalifikować do odpadów suchych).

Pamiętajmy, że odpady z pojemnika frakcji mokrej (zmieszanej) trafią bezpośrednio na składowisko odpadów, nie wrzucajmy więc tam odpadów które można przetworzyć.

Przez okres zimowy od 01 października do 30 kwietnia jest możliwość odbioru popiołu oraz żużla, który należy gromadzić w pojemnikach przystosowanych do odbioru tego typu odpadów tj. pojemniki plastikowe 120l lub 240l, w które należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

OSOBNO GROMADZIMY ODPADY:
• ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE – RTV, AGD
• ODPADY NIEBEZPIECZNE – baterie, akumulatory żarówki rtęciowe, opakowania po środkach ochrony roślin, tusze do drukarek, przeterminowane lekarstwa itp.
• ODPADY WIELKOGABARYTOWE – szafy, łóżka, opony, folie z tuneli foliowych itp.

Zbiórka w/w odpadów, odbywać się będzie wg harmonogramu zostawionego przez firmę wywozową lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kieleckiej 21 w poniedziałki i piątki od godz. 9.00-15-00.

Przez III kwartał 2013 r. tj. lipiec-sierpień-wrzesień ze względów technicznych ten system wygląda inaczej niż będzie wyglądać to docelowo tzn. dostaliśmy worki w trzech kolorach na segregację poszczególnych frakcji – papier, szkło, plastik. W miesiącu wrześniu firma wywozowa zostawi nam odpowiednie worki na frakcję suchą.

ZMIESZANY

Osoby, które nie zdecydowały się na segregację (tzn. wyodrębnienie odpadów suchych ze swojego pojemnika), obowiązuje wyższa stawka za odpady komunalne.
Odpady poza niebezpiecznymi gromadzone są w jednym pojemniku lub worku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach całkowicie zmienia kształt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce. Wdrażanie tej ustawy w wielu gminach naszego kraju stwarza wiele problemów. Należy więc wykazać trochę cierpliwości i wyrozumiałości dla niedociągnięć tego nowego systemu, myślimy, że w najbliższym czasie wszystko przybierze odpowiednią formę, a nasza gmina dzięki temu stanie się czystsza.