Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłów

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 5 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów, pokój Nr 15 w godzinach pracy Urzędu.