Zbudowano bezpieczne przejście dla pieszych w Kotuszowie

W dniu 18 lipca 2022 r. oddano do użytku tzw. bezpieczne przejście dla pieszych w Kotuszowie. Jest to wspólna inwestycja Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów.

Przejście dla pieszych wybudowano w ciągu drogi powiatowej nr 0035T w obrębie skrzyżowania obok przystanku autobusowego. Kiedy pieszy dochodzi do przejścia, czujnik ruchu załącza ostrzegawczą sygnalizację świetlną. Oświetlenie pasów i sygnalizacja zasilana jest hybrydowo z paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

Zakres robót obejmował:
▪ wykonanie chodnika w obrębie oddziaływania przejścia (na dojściach do przejścia),
▪ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni,
▪ wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz wykonanie progów akustycznych, a także oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym,
▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (fotowoltaika + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 196 tys. 627 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowanych zostało 69% inwestycji. Wkład powiatu staszowskiego w realizację ww. inwestycji wyniósł 12% i środki te pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę, tj. 19%, pokryła Gmina Szydłów.

Odbiór bezpiecznego przejścia dla pieszych w Kotuszowie

Odbiór bezpiecznego przejścia dla pieszych w Kotuszowie
W odbiorze inwestycji uczestniczyli, od lewej: Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal, Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Inżynierii Ruchu w PZD Agnieszka Gajda, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

PW