ZDZ w Staszowie zaprasza na kursy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie zaprasza na kursy: „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień” oraz „Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień”.

Rozpoczęcie szkolenia: 26.06.2022r. godzina 9:00, miejsce: Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów, ul. Koszarowa 7.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin przeprowadzony przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbywają się w Staszowie. Ceny promocyjne.

Kontakt: Krzysztof Ćwiek tel. 691 310 471.

Koparkoładowarka