Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Wybory Prezydenta RP

Informacje w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku z ograniczonym trybem pracy Urzędu Miasta i Gminy Szydłów z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy że zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl

Nr telefonu pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń - 41 354 51 25.

Godziny pracy normalnego funkcjonowania urzędu: 7:30 - 15:30.
W załączeniu wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szydłów:

Nr 1 – Kotuszów,
Nr 2 – Potok,
Nr 3 – Szydłów,
Nr 4 – Szydłów,
Nr 5 – Gacki,
Nr 6 – Solec,
Nr 7 – Rudki.