Zmiana zasad sygnalizacji agrofagów

Komunikat WIORiNWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Staszowie informuje o zmianach zasad sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych.

Pismo w sprawie zmian

Nowa strona z sygnalizacją: www.agrofagi.com.pl