Zwrot podatku akcyzowego 2017 r.

Wójt Gminy Szydłów informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Szydłów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:


  • od 1 do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  • od 1 do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • do 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86,00 zł