Zwrot podatku akcyzowego 2022 r. (I termin)

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, iż na okres od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku, przypada pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Faktury za zakup oleju napędowego w I terminie, powinny być za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi:
110,00 zł za 1 ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu za paliwo w 2022 roku wynosi:
1,00 zł na litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku w przypadku złożenia wniosku w I terminie nastąpi:
do 30 kwietnia 2022 roku,
gotówką w kasie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.