Informacja o osiągniętych w 2022 r. poziomach recyklingu

Uzyskane poziomy w 2022 roku w gminie Szydłów.

Za 2022 r. uzyskano następujące poziomy:

  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (wymagany do osiągnięcia 25%) – osiągnięty przez gminę poziom 41,46%
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  – poziom składowania wyniósł  11,72 % (obowiązek informacyjny).
  • składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzana odpadów komunalnych  wyniósł – 24,30% (obowiązek informacyjny).

Dostępność