Położenie

Gmina Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy-wschód od stolicy regionu – Kielc. Jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych wchodzących w skład powiatu staszowskiego. Sąsiaduje od wschodu z gminą Staszów, od zachodu z gminą Gnojno (powiat buski), od południa z gminą Tuczępy (powiat buski), od północy z gminami Pierzchnica i Raków (powiat kielecki).

Gmina ma charakter miejsko-wiejski, a jej obszar wynosi 10 753 ha czyli ok. 108 km2. Liczba mieszkańców: 4392 (stan na 31.12.2022 r.). Gęstość zaludnienia: 40,5 os/km2.

W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji Jędrzejów-Osiek i nr 756 relacji Stopnica-Starachowice. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest Staszów, znajdujący się 14 km na wschód od Szydłowa.

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego (część północna) i Niecki Połanieckiej (część południowa). Pogórze Szydłowskie jest formą przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Niecką Połaniecką, co obserwuje się w rzeźbie terenu gminy: falistej na północy, przechodzącej w niskofalistą w środkowej jej części i kończącą się płaską równiną na południu.

Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy czym Wschodnia jest dopływem Czarnej.

Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, Potok Rządowy, Rudki, Solec, Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów.

Dostępność