Wzory wniosków

Alkohole

Budownictwo

Czyste powietrze

Dowód osobisty

  • Wzory wniosków dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy

Drogi

Lokale mieszkaniowe

Nieruchomości

Podziały nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości

Ochrona środowiska

PESEL

Podatki

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Rolnictwo

Sprawy meldunkowe

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe druki meldunkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.

USC

Wycinka drzew

Dostępność