Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu

SądDnia 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych kadencji 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Szydłowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - 1 ławnika, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

Senioralia 2019

Senior Plus Kielce26 czerwca w godzinach od 11.00 do 19.00 w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica przy ulicy Zamkowej w Kielcach odbędzie się po raz trzeci impreza „Senioralia” realizowana w ramach promocji rządowego Programu „Senior +”.

Informacja OKW w Szydłowie

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Szydłowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019 r., o składzie i siedzibie komisji oraz o pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS