Gospodarka komunalna

Wzory deklaracji

Poradnik postępowania z odpadami komunalnymi

Ulotka i broszura edukacyjna, które powstały w ramach promocji Projektu pn.: Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Harmonogram odbioru śmieci

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Szydłów usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 KIELCE.

Podwykonawcą usługi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 328-200 Staszów.
Telefon: 15 864 26 41 wew. 37
E-mail: sekretariat@pgkim.pl

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pozostaje bez zmian i wynosi 16,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

W przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostownia w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:
I KWARTAŁ (styczeń / luty/ marzec) – do 28 lutego b.r.
II KWARTAŁ (kwiecień / maj/ czerwiec) – do 30 maja b.r.
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień /wrzesień) – do 30 września b.r.
IV KWARTAŁ (październik / listopad /grudzień) – do 30 listopada b.r.

W przypadku domków letniskowych opłatę w wysokości 150,00 zł/rok należy wpłacać w dwóch ratach po 75,00 zł w terminach:
a) do 30 maja danego roku
b) do 30 września danego roku

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie:

12 8521 0006 2001 0000 0130 0045

wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dostępność