Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

KPO RP UE Next Generation
Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!

W Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy aplikowania o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Szydłów z dnia 31.05.2021 r.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci Państwa do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów w pokoju nr 22 i 23, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 41 35 45 125, bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów pokój nr 22 i 23. Preferujemy umawianie się na wizytę telefonicznie.

Informacje o programie można znaleźć na stronie: czystepowietrze.gov.pl


Dostępność